Ventiladores
Enamel / waxed steel, fan, atomizer, sound shield, industrial wheels.
Germany / Brasil, 2016